Kursi themelor i Biblës

Me mentorin, mentorjën • 15 mësimet • 880 studentët

Ky është një kurs me 15 mësime. Ai do t'ju tregojë ju pikat kryesore Biblës, mesazhin e Perëndisë për ju. Secili mësim pasohet nga një seri pyetjesh. Ju do të keni një mentor, i cili do të vlerësojë përgjigjet tuaja dhe të cilit mund t'i bëni pyetje vijuese. Pasi të dorëzoni mësimin e parë, mentori juaj do të vlerësojë zakonisht mësimin tuaj brenda 24 orëve. Kursi ka 15 mësimet e mëposhtme:

 1. Krijimi

 2. Rënia

 3. Noeu dhe përmbytja e madhe

 4. Premtimi i Perëndisë për Abrahamin

 5. Dalja nga vendi i skllavërisë

 6. Ligji

 7. Davidi

 8. Lindja e Jezusit

 9. Jezus, me të vërtetë Zot

 10. Mësimi i Jezusit: Përmbysja e gjithçkaje

 11. Jezusi, Shpëtimtari që nuk i përshtatet pritshmërive tona

 12. Vuajtja e Jezusit

 13. Vdekja dhe Ringjallja e Jezusit

 14. Ngjitja e Jezusit dhe derdhja e Frymës së Shenjtë

 15. Hapa të mëtejshëm

Ne ju këshillojmë të merrni 1 apo 2 mësime në ditë. Kjo do ju lejojë të mendoni thellë rreth përmbajtjes frymërore të mësimeve dhe të zhvilloni një marrëdhënie me mentorin tuaj për të biseduar rreth pyetjeve tuaja dhe jetës tuaj frymërore. Kjo do ju lejojë të mendoni thellësisht për jetën tuaj frymërore. Ky studim funksionon më së miri nëse ju do ta zhvilloni këtë kurs brenda disa javëve.

Në përfundim të këtij kursi (15 mësime) do të pajiseni me një certifikatë me emrin tuaj.

Ne shpresojmë që ju të kënaqeni në këtë kurs dhe se ai do t'ju ndihmojë të afroheni më pranë Perëndisë!

Një student tha për këtë kurs: "Më e dobishme për mua në këtë kurs ishte kur mentori im më ndihmoi dhe iu përgjigj pyetjeve të mia, kështu që unë kuptoj pak më shumë rreth Biblës. Dhe unë jam shumë mirënjohës për këtë."

Ky kurs është pjesë e programit “FOKUSI”, i cili përqendrohet në rritjen e besimit personal dhe rritjen e kishave lokale.

Fillo kursin