Kursi themelor i Biblës

Me mentorin, mentorjën • 15 mësimet • 480 studentët

Ky është një kurs me 15 mësime. Ai do t'ju tregojë ju pikat kryesore Biblës, mesazhin e Perëndisë për ju. Secili mësim pasohet nga një seri pyetjesh. Ju do të keni një mentor, i cili do të vlerësojë përgjigjet tuaja dhe të cilit mund t'i bëni pyetje vijuese. Pasi të dorëzoni mësimin e parë, mentori juaj do të vlerësojë zakonisht mësimin tuaj brenda 24 orëve.

Ne ju këshillojmë të merrni 1 apo 2 mësime në ditë. Kjo do ju lejojë të mendoni thellë rreth përmbajtjes frymërore të mësimeve dhe të zhvilloni një marrëdhënie me mentorin tuaj për të biseduar rreth pyetjeve tuaja dhe jets tuaj frymërore. Kjo do ju lejojë të mendoni thellësishte jets tuaj frymërore. Ky studim funksionon më së miri nëse ju do ta zhvilloni këtë kurs brenda disa javëve.

Një certifikatë me emrin tuaj do të lëshohet pas përfundimit të këtij kursi (15 mësime)

Ne shpresojmë që ju të kënaqeni në këtë kurs dhe se ai do t'ju ndihmojë të afroheni më pranë Perëndisë!

Ky kurs është pjesë e programit “FOKUSI”, i cili përqendrohet në rritjen e besimit personal dhe rritjen e kishave lokale.

Fillo kursin