Mbreti i Lavdisë

Me mentorin, mentorjën • 15 mësimet • 881 studentët

Mirë se vini në kursin 'Mbreti i Lavdisë'. Në këtë kurs do të mësoni rreth planit të Zotit për këtë botë dhe se si mund të jeni pjesë e tij.

Kursi përbëhet nga 15 mësime. Çdo skenë ka një video të ndjekur nga disa pyetje. Do të merrni një mentor personal i cili do të ndërveprojë me ju për atë që mësoni. Ju gjithashtu mund t'i dërgoni mesazhe personale mentorit tuaj.

E rëndësishme: Ju paraqisni secilin 'mësim' veç e veç, dhe mentori juaj mund të fillojë të shënojë vetëm kur të keni dorëzuar të gjitha pzetjet që i përkasin një mësimi.

Dhe, ju lutemi, mos paraqisni më shumë se 1 'mësim' përpara se mentori juaj të shënojë.

Një student tha për këtë kurs: "Më e dobishme për mua në këtë kurs ishte kur mentori im më ndihmoi dhe iu përgjigj pyetjeve të mia, kështu që unë kuptoj pak më shumë rreth Biblës. Dhe unë jam shumë mirënjohës për këtë."

Fillo kursin