Jeta e Jezusit

Me mentorin, mentorjën • 16 mësimet • 2 studentët

Mirë se erdhët në kursin 'Jeta e Jezusit '! Shikoni jetën e Jezusit nga Ungjilli i Llukës, në filmin me shikueshmërinë më të lartë në historinë botërore.

Janë 15 mësime, secili me një fragment nga filmi, i ndjekur nga disa pyetje. Ju do të keni një mentor i cili do të shohë përgjigjet tuaja dhe mund t’i bëni pyetje. Kur ju të dorëzoni mësimin e parë, mentori juaj do ta vlerësojë atë zakonisht brenda 24 orëve.

Ne ju këshillojmë të merrni 1 ose 2 mësime në ditë. Kjo do ju lejojë të mendoni thellë mbi përmbajtjen frymërore të mësimit, dhe të zhvilloni një marrëdhënie me mentorin tuaj për të folur për pyetjet tuaja dhe jetën tuaj frymërore. Funksionon më mirë nëse përdorni disa javë për të kryer të gjithë kursin.

Një certifikatë me emrin tuaj do të lëshohet pas përfundimit të këtij kursi (15 mësime)

Ne shpresojmë që ju të kënaqeni me këtë kurs, dhe që t’ju ndihmojë të afroheni më pranë Perëndisë!

Ky kurs është pjesë e programit “FOKUSI”, i cili përqendrohet në rritjen e besimit personal dhe rritjen e kishave lokale.

© Ky tekst është i mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe nuk mund të botohet ose kopjohet pa leje.

Fillo kursin