Lutja e Zotit

Me mentorin, mentorjën • 11 mësimet • 90 studentët

Në këtë kurs do të lexojmë dhe do të studiojmë Lutjen e Zotit tonë. Është lutja më e famshme në tokë. Është lutja që Jezusi i mësoi dishepujt të luteshin. Është një lutje që bëhet në mbarë botën dhe nga të gjitha kishat.

Ky kurs ofron një sërë informacionesh rreth temave, të cilat ndoshta nuk i keni hasur më parë dhe do të ta pasurojë njohurinë për Fjalën e Perëndisë. Kursi të jep mundësinë të zhytesh në nën-tema dhe të lexosh vargje të tjera biblike dhe fragmente biblike nga e gjithë Bibla.

Pastaj mund ta zbatosh gjithnjë e më shumë këtë lutje në jetën tënde të besimit dhe ta përdorësh për rritjen personale.

Shpresojmë që të kënaqeni me këtë kurs dhe do të jeni të bekuar.

Autor i këtij kursi është Z. Fabian Eikelboom

Një student tha për këtë kurs: "Më e dobishme për mua në këtë kurs ishte kur mentori im më ndihmoi dhe iu përgjigj pyetjeve të mia, kështu që unë kuptoj pak më shumë rreth Biblës. Dhe unë jam shumë mirënjohës për këtë."

Fillo kursin